Homepage » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.monditrade.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím (dodavatelem) a kupujícím (spotřebitelem, zákazníkem). Prodávajícím a také provozovatelem internetového obchodu www.monditrade.cz je společnost Mondi Trade s.r.o., se sídlem Mondi Trade s.r.o., Jetřichova 2463, 253 01 Hostivice, IČO: 29279291, DIČ: CZ29279291. Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se právní vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (zák. č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se právní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.) vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud mezi smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel (prodávající) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je topodnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující (spotřebitel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující (který není spotřebitel) – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží, je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s jeho návrhem, tj. závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Za závazné se považuje potvrzení elektronické (e-mail) nebo telefonické (do 48 hodin), které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému není potvrzením objednávky). Uzavřením kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a obchodními podmínkami, které tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím uvedené v tomto dokumentu. Kupující souhlasí s obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před uskutečněním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Odesláním své objednávky kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil, jejích obsahu porozuměl a vyjadřuje s nimi souhlas. V závislosti na změně příslušných právních předpisů, jakož i obchodní politice prodávajícího, si prodávající Mondi Trade s.r.o vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Každou změnu a její účinnost oznámí prodávající (provozovatel) vhodným způsobem na internetových stránkách www.monditrade.cz, a také ve svém skladu.

Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou nám svěřené, chráníme před zneužitím a nebudou bez Vašeho souhlasu poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům. Kdykoliv můžete požádat o jejich změnu či vymazání e-mailem. Své údaje můžete také měnit v sekci Váš účet.

Používáním tohoto internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací o Vás a Vašich nákupech za výše stanovených podmínek.

Registrací zákazníka, žadatele o novinky, účastníka ankety a dalších jiných forem registrace automaticky souhlasíte, že můžete být informován o novinkách v našem internetovém obchodě e-mailem nebo telefonicky. Pokud si nadále nebudete přát tyto informace dostávat, máte možnost kdykoli jejich zasílání ukončit dle postupu uvedeného v každé zasílané zprávě. Náš internetový obchod si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

Platební podmínky a způsoby plateb

Zboží je majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky (kupní ceny) je provedeno buďto osobně v provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků, platbou online kartou, platbou účtem PayPal.

Platbu za zboží je tedy možné provést dobírkou, bankovním převodem na účet, PayPal, a osobně (hotově).
Prodávající je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. Pokud kupující složí u prodávajícího požadovanou zálohu, prodávající vystaví kupujícímu doklad. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota složené zálohy odečtena.

Dobírka – nejpoužívanější způsob platby. Peníze za zboží platíte až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi).

Bankovní převod – po obdržení Vaší objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilní symbol. Zboží zaplatíte předem na náš bankovní účet uvedený na faktuře. Zboží odesíláme až po obdržení platby. Pokud v objednávce zvolíte tento způsob platby, po dokončení objednávky Vám budou nabídnuty podklady pro provedení platby (číslo účtu, částka, variabilní symbol). Tytéž údaje Vám přijdou i elektronickou poštou, pokud jste do objednávky zadali kontaktní email. Zboží Vám bude expedováno po připsání platby na náš účet.

Hotově (osobní odběr) – zboží zaplatíte hotově na naší provozovně. Budete informováni e-mailem, že je zboží skladem, a tudíž připravené pro Vás – bez potvrzujícího e-mailu není osobní odběr možný. Adresou odběru je : sklad Mondi Trade, Dlouhá 1242, Hostivice, 253 01

Paypal - platbu PayPal můžete zvolit přímo v košíku a budete přesměrování na stránky PayPal.com k uskutečnění platby, platba se připíše automaticky. Pokud chcete zaplatit PayPal později, je to možné na e-mail paypal@monditrade.cz, o platbě tímto způsobem nás informujte, nepřipíše se automaticky.

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo zrušit objednávku bez udání důvodu a bez jakýchkoli sankcí kdykoli před jejím závazným potvrzením prodávajícím - expedicí. Zrušení objednávky je kupující povinen bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu e-mailem. Po závazném potvrzení objednávky tak může učinit jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. V případě zrušení potvrzené objednávky je kupující povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě nákupu zboží „na objednávku“, které bylo nutné na přání zákazníka obstarat nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů, jako zbytečná doprava atd.

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží.

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již kupní cenu nebo její část, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

Ceny a platnost nabídky pro koncové zákazníky

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH 21% a jsou koncové. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali bez ohledu na změny. Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Ceny a platnost velkoobchodní nabídky

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%, kdy v konečné částce je DPH 21% připočteno. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny včetně akčních platí do odvolání nebo do vyprodání zásob. Pokud máte zboží objednané, platí cena, za kterou jste si zboží objednali bez ohledu na změny. Obrázky u produktů mohou být u některých produktů pouze ilustrativní.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Velkoobchodním partnerům poskytujeme xml feed. Výše rabatu je sjednávána individuálně. Následně je nastavena k uživatelskému účtu a objednávky se uzavírají výhradně v e-shopu www.monditrade.cz.

Vyřízení objednávky

Po odeslání objednávky přijde na Vaši emailovou adresu automatické potvrzení. Objednávky na zboží skladem vyřizujeme v naprosté většině týž den, nejpozději následující pracovní den. Zboží které není momentálně skladem, sdělíme dostupnost na dotaz. Dostupnost se odvíjí od intervalu objednávek u výrobce.

Odstoupení od kupní smlouvy (e-shop)

V souladu s § 53 odst. 4 a 7 občanského zákoníku má kupující (spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku bez udání důvodu a bez jakékoli sankce do 14 dnů od převzetí zboží.

Právo odstoupit od smlouvy nelze podle ustanovení § 53 odst. 8 občanského zákoníku, uplatnit v těchto případech uzavřených smluv:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal
 • na dodávku novin, periodik a časopisů
 • spočívajících ve hře nebo loterii

Dle § 53 odst. 10 občanského zákoníku máme jako dodavatel (prodávající) nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které se tímto spotřebitel zavazuje prodávajícímu uhradit. Finanční prostředky budou vráceny nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Platby za vrácené zboží na účet vedený v SR jsou posílány s poplatky k tíži příjemce.

Rozhodnete-li se pro odstoupení od smlouvy v 14-ti denní lhůtě, je nutné mimo jiné dodržet následující podmínky:

 • zboží musí být v originálním (původním) obalu
 • zboží musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi
 • nesmí být poškozeno ani nést známky používání
 • nesmí být vyplněn záruční list a to ani částečně

Zboží zašlete jako běžnou zásilku na adresu Mondi Trade s.r.o.Karlštejnská 44, Roblín252 26, Praha západ, Česká Republika. Doporučujeme zásilku pojistit. NEPOSÍLEJTE zboží na dobírku. Taková zásilka nebude převzata. Zboží zabalte tak, aby nemohlo dojít k jeho poškození. Přiložte kopii faktury a průvodní dopis, ze kterého je zřejmé, že se jedná o vrácení zboží. Uveďte i číslo účtu pro vrácení peněz. 

Odstoupení od kupní smlouvy je účinné, pokud je písemný projev vůle kupujícího, kterým odstupuje od kupní smlouvy, doručen na adresu prodávajícího do 14 dnů od převzetí plnění zboží.

V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v důsledku čeho nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, prodávající může uplatnit náhradu škody.

Při splnění výše uvedených podmínek bude navrácení peněz za vrácené zboží uskutečněné bankovním převodem na Vámi oznámený účet nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

Toto právo neslouží jako řešení dodání vadného zboží

 

Jaké zboží nelze vrátit vůbec.

Ze zákona spotřebitel nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou případy, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno. 

 

Dodací podmínky po ČR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce (pokud to povaha výrobku vyžaduje). 

Dopravcem PPL s dobírkou 

1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč s DPH bude účtováno poštovné ve výši 120 Kč s DPH

Dopravcem PPL po předchozí platbě (PayPal, převod)

1. při celkové hodnotě objednávky nad 3.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 3.000 Kč s DPH bude účtováno poštovné ve výši 70 Kč s DPH

Dodací podmínky do SR

Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na uvedenou adresu. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající prostřednictvím smluvního přepravce. Zásilka se zbožím standardně obsahuje daňový doklad (fakturu), návod na používání výrobku v českém jazyce (pokud to povaha výrobku vyžaduje). Návody jsou k dispozici ve formátu pdf ke stažení u jednotlivých produktů na www.monditrade.cz

PPL s dobírkou 

1. při celkové hodnotě objednávky nad 10.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 10.000 Kš s DPH bude účtováno poštovné ve výši 360 Kč

Zásilka PPL službou po platbě předem (převod, PayPal)

1. při celkové hodnotě objednávky nad 10.000 Kč s DPH je poštovné zdarma

2. při celkové hodnotě objednávky pod 10.000 Kč s DPH bude účtováno poštovné ve výši 300 Kč

Doprava

V okamžiku odeslání balíku Vás emailem informujeme a na přání obdržíte i podací číslo zásilky. Dodání pak probíhá následující pracovní den, takže ve většině případů obdržíte zásilku do 48 hodin v ČR a do 72 hodin v SR od objednání. Zboží zasíláme spediční společností PPL.

V případě, že Vás společnost PPL nezastihne na dodací adrese, nechá ve schránce oznámení o uložení zásilky. Dále může následovat druhé doručení po telefonické dohodě dopravce s vámi, pokud i to bude bezúspěšné posílá se zásilka zpět. Výjimečně se stane, že zásilka není doručena a ani nemáte oznámení ve schránce. V takovém případě nás kontaktujte. Každý balík má své podací číslo a my zjistíme, kde je uložen.